Idag holder vi til på Hårstad. Her bygger vi utleiebygg for Kjell Hårstad, gjennoppbygging etter storbrannen i fjor.