Representanter på nærings-/utdanningsmesse i Flatanger hallen!