Nest siste arbeidsdag for Andreas Krokstad som har vært på utplassering i to uker. Tidligere har vi hatt Mikael Dahle Strand, Vegard Høstland og Martin Torgersen på utplassering i tre uker. Vi setter stor pris på deres arbeidsinnsats :-)