Idag var det husovertakelse hos Greta og Kjell Arne Hanssen! Vi takker for oppdraget og ønsker dere lykke til i nytt hus :-)
    I tillegg vil vi takke for godt samarbeid med Flatanger Rørservice, NTE, Ole B. Mork og Malerfirma Lein.
    http://flatangernytt.no/2015/11/flytter-inn-i-nytt-hus-etter-brannen/