Nytt prosjekt i gang på Hilstad. Her skal det bli et nytt bolighus for Greta og Kjell Arne Hanssen. Elementbyggingen er alt i gang, vi gleder oss!